Support     010-602 32 10

Aktuell information

Printservicens överföringsdagar

Nästa överföringsdag är:

2023-12-05, 2023-12-07, 2023-12-12

Nytt KPI index för 2023

KPI-index för oktober 2023 = 409,07

Ändringen påverkar indexerade hyresavtal. Spara det nya värdet 409,07 för oktober 2023 i indexserien KPI.

Klicka på Inställningar >> Prisindex

Lägg in "202310" i kolumnen indexperiod och "409,07" i kolumnen Indextal och spara.

Portalen - för dig som vill ha det där lilla extra

Kommunikation är viktigt. Låt dina kunder du förvaltar eller dina hyresgäster/medlemmar ta del av information i ditt system via REALPortalen.


Läs mer

Information, guider och FAQ

Glöm inte att du har många bra beskrivningar om olika funktioner och tillägg
i ditt REALprogram under "länkar" i systemet. Där finns också vår FAQ.


Läs mer

Bankintegration

Bankintegration är en modul som gör att ni som kund kan hämta inbetalningar till Real Fastighetssystem direkt från bankerna.


Läs mer

Vi samarbetar med


Vi är medlemmar i